PAOLO-SHOES---LOGOS-09
Chúng tôi luôn tìm kiếm đối tác yêu giày dép chất lượng tiếng ý . Chúng tôi có khả năng sản xuất tuyệt vời và chúng tôi làm việc với những người khác các nhà máy ý để đáp ứng tất cả yêu cầu bạn có thể có. Nếu bạn d'like để thương mại hóa các sản phẩm của các quốc gia này xin vui lòng liên hệ với chúng tôi hôm nay, gửi cho chúng tôi một email to:paulogarrido@paoloitaly.com
vn
VIET NAM Australia
AUSTRALIA
INDONESIA
INDONESIA Japan
JAPAN
Thailand THAILAND KOREA
KOREA
SINGAPORE
SINGAPORE HONG-KONG
HONG KONG
TAIWAN
TAIWAN Malaysia
MALAYSIA
India-Flag
INDIA PHILIPINES_flag
PHILIPINES
Brunei_flag
BRUNEI Cambodia-flag
CAMBODJA

PAOLO_SHOES_FOTO RT567

 

 

IGI&CO COMPANY ONLY FOR SHOPS & DISTRIBUTORS


igico2


made-in-italy

F2 (1)